โรงพยาบาลภูเวียง


โรงพยาบาลภูเวียง

 
โรงพยาบาลภูเวียง
หัวข้อ วันที่ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน พ.ย.2561 2018-11-28 15:40:58 อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรมประจำเดือน ตุลาคม 61 2018-10-30 16:52:56 อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อยา ประจำเดือน ตุลาคม 61 2018-10-30 16:52:10 อ่านต่อ
บันทึกการขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาป 2018-10-30 16:51:27 อ่านต่อ
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมา 2018-10-30 16:50:01 อ่านต่อ
ขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ย 2018-10-30 16:48:22 อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาด 2018-10-29 13:43:35 อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาด 2018-10-29 13:42:27 อ่านต่อ
ประกาศโรงพยาบาลภูเวียง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ 2018-10-22 10:45:50 อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำเดือนกันยายน 2561 2018-10-05 11:18:46 อ่านต่อ
หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างยา เดือนกันยายน 2561 2018-10-05 11:14:39 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2018-09-25 09:46:55 อ่านต่อ
ข่าวขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดโรงพยาบาลภูเวียง 2018-09-24 15:00:14 อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย - ม 2018-08-08 14:09:50 อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม เดือน มิถุนายน 2561 2018-08-06 16:26:07 อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือน กรกฎาคม 2561 2018-08-06 16:23:52 อ่านต่อ
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือน กรกฎาคม 61 2018-08-06 16:22:57 อ่านต่อ
รายงานการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค 2018-08-06 16:20:56 อ่านต่อ
รายงานการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 2018-08-06 16:20:05 อ่านต่อ
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2560 2018-07-16 10:35:05 อ่านต่อ