โรงพยาบาลภูเวียง


โรงพยาบาลภูเวียง
 
โรงพยาบาลภูเวียง
ด่วน ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้เขียน: LAB22 มกราคม 2562
เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ประกาศโรงพยาบาลภูเวียง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเวียง จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร 043-291-194 หรือสามารถติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เบอร์โทร 043-291-194 ต่อ 109 , 209
แสดงความคิดเห็นความคิดเห็น(0) · เปิดดู(237)[ภาพประกอบข้อคิดเห็น]


โรงพยาบาลภูเวียง