โรงพยาบาลภูเวียง


โรงพยาบาลภูเวียง
 
โรงพยาบาลภูเวียง
ประกาศโรงพยาบาลภูเวียง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
ผู้เขียน: LAB22 ตุลาคม 2561
ประกาศโรงพยาบาลภูเวียง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเวียง จำนวน 1 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร 043-291-194 หรือสามารถติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เบอร์โทร 043-291-194 ต่อ 109 , 209
แสดงความคิดเห็นความคิดเห็น(0) · เปิดดู(158)[ภาพประกอบข้อคิดเห็น]


โรงพยาบาลภูเวียง