โรงพยาบาลภูเวียง


โรงพยาบาลภูเวียง
 
โรงพยาบาลภูเวียง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กองแผนงานเดิม) เข้าตรวจเยี่ย
ผู้เขียน: กิตกานต์ 23 มีนาคม 2561
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กองแผนงานเดิม) เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลภูเวียง ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกี่ยวกับอาคาร ทางเดินเชื่อมอาคาร โรงพยาบาลเพื่อให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีความสมบูรณ์น่าใช้ และได้แนะนำเจ้าหน้าที่เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิิภาพสูงสุดในการบริการผู้ป่วย ร่วมบูรณาการที่ฝ่ายงาน อาทิ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร โดยนาง ออมสิน บัวเวียง ได้พาเจ้าที่แนะนำพื้นที่ต่างๆ ของโรงพยาบาล
แสดงความคิดเห็นความคิดเห็น(0) · เปิดดู(233)[ภาพประกอบข้อคิดเห็น]


โรงพยาบาลภูเวียง