โรงพยาบาลภูเวียง


โรงพยาบาลภูเวียง
 
โรงพยาบาลภูเวียง
กรุงเทพมหานคร: พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร
ผู้เขียน: สมหญิง ยิงเรือ23 มีนาคม 2557
กรุงเทพมหานคร มาจากชื่อเต็มว่า "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" มีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้
แสดงความคิดเห็นความคิดเห็น(2) · เปิดดู(254)[ภาพประกอบข้อคิดเห็น]


เด็กวัดวัดเบญจมบพิตร
28 มีนาคม 2557 11:10:54ตอบกลับ(0) · แจ้งลบ
นายดำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
28 มีนาคม 2557 10:58:08ตอบกลับ(1) · แจ้งลบ
นายขาวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
30 มีนาคม 2557 11:37:07แจ้งลบ
โรงพยาบาลภูเวียง