สถานการณ์โควิด

  • ac01.jpg

EB4. หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ภูเวียง

EB 4 รายละเอียดขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ภูเวียง  (มีนาคม - เมษายน 63)

EB4 รายละเอียดขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ภูเวียง พฤษภาคม 63

EB4 อนุมัติเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างยามิย.63

EB4 อนุมัติรายงานการจัดซื้อจัดจ้างยากค.63

EB4 อนุมัติเผยแพร่จัดซื้อยาสค.63

 

Tabs Menu

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. บทความ
  4. กิจกรรม

Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

posttoday.com
next
prev