สถานการณ์โควิด

  • ac01.jpg

EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

วางระบบส่งเสริมความโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้าง รพ.ภูเวียง  ประจำปี 2563

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี 2562

 

Tabs Menu

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. บทความ
  4. กิจกรรม

Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

posttoday.com
next
prev