สถานการณ์โควิด

  • ac01.jpg

EB19. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

EB19 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารโปร่งใส รพ.ภูเวียง

EB 19 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารโปร่งใส รพ.ภูเวียง (ประชุมกลุ่มครั้งที่๒)

Tabs Menu

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. บทความ
  4. กิจกรรม

Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

posttoday.com
next
prev