สถานการณ์โควิด

  • ac01.jpg

EB16. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB16 วางระบบการจัดการข้อร้องเรียน รพ.ภูเวียง

EB 16 วางระบบการจัดการข้อร้องเรียน (รายงานผลตอบสนองข้อร้องเรียนเพิ่มเติม)

Tabs Menu

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. บทความ
  4. กิจกรรม

Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

posttoday.com
next
prev