สถานการณ์โควิด

  • ac01.jpg

EB13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

EB13 วางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์งานต่ำ รพ.ภูเวียง

Tabs Menu

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. บทความ
  4. กิจกรรม

Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

posttoday.com
next
prev