EB12. หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12 เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รพ.ภูเวียง

EB 12  เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รพ.ภูเวียง  ไตรมาส3

EB12 เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รพ.ภูเวียง