มาตรฐานสำคัญจำเป็นเพื่อความปลอดภัย หลักการของ SIMPLE