โรงพยาบาลภูเวียง


โรงพยาบาลภูเวียง
 
โรงพยาบาลภูเวียง
ประกาศโรงพยาบาลภูเวียง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
ประกาศโรงพยาบาลภูเวียง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ...
อ่านต่อ »


โรงพยาบาลภูเวียงจัดงานสงกรานต์สุขสันต์
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง ร่วมจัดงานสงกรานต์สุขสันต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โรงพยาบาลภูเวียง โดยการน...
อ่านต่อ »


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กองแผนงานเดิม) เข้าตรวจเยี่ย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กองแผนงานเดิม) เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลภูเวียง ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อให้คำแนะนำในการปรับป...
อ่านต่อ »


ดอกกุหลาบ ดอกไม้แห่งความรัก
กุหลาบ (rose) เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกที่มีต้นกำเนิดจากทวีปเอเชีย ผู้คนนิยมปลูกเพื่อความส...
อ่านต่อ »


ประเพณีสงกรานต์
พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว...
อ่านต่อ »


กรุงเทพมหานคร: พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร
กรุงเทพมหานคร มาจากชื่อเต็มว่า "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชน...
อ่านต่อ »


ประเทศไทยของเรา
ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ป...
อ่านต่อ »


สมุนไพร: ผลิตผลธรรมชาติเพื่อบำบัดโรค
สมุนไพร หมายถึง "ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค...
อ่านต่อ »


โรงพยาบาลภูเวียง