สถานการณ์โควิด

  • ac01.jpg

สปสช.ไฟเขียวปรับประกาศรองรับเพิ่มเขตสุขภาพใช้บริการ 30 บาททุกที่ในเครือข่ายปฐมภูมิ

เครือข่ายบริการสุขภาพภูเวียง วันที่ 30 เมษายน 2564

30-04-2021 Hits:3565 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรจำวันที่ 29 เมษายน 2564

30-04-2021 Hits:3552 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

เครือข่ายบริการสุขภาพภูเวียง

30-04-2021 Hits:3520 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

เปิดบริการหมอพร้อม V.2 ช่องทางจองฉีดวัคซีนระบบประชาชนทัวไป

29-04-2021 Hits:3873 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

พ.ร.บ โรคติดต่อ พ.ศ.2558

28-04-2021 Hits:3547 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

ยอดการฉีดวัคซีนโควิด19 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

27-04-2021 Hits:1438 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

ยอดการฉีดวัคซีนโควิด19 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564

27-04-2021 Hits:1483 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

ยอดการฉีดวัคซีนโควิด19 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564

27-04-2021 Hits:1465 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

ยอดการฉีดวัคซีนโควิด19 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

27-04-2021 Hits:1068 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

มาตรฐานสำคัญจำเป็นเพื่อความปลอดภัย หลักการของ SIMPLE

18-03-2021 Hits:2963 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

เกณฑ์และวิธีการคัดแยกผู้ป่วย

18-03-2021 Hits:2520 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

Read more

ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) พ.ศ. 2564

10-03-2021 Hits:673 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านสปสช. ขอแจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surg...

Read more

ประกาศ !! ประกาศ เรื่องการบันทึกเบิกข้อมูลหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ของสิทธิข้าราชการ อปท.

10-03-2021 Hits:647 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

ประกาศ เรื่องการบันทึกเบิกข้อมูลหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ของสิทธิข้าราชการ อปท.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านขอประกาศแจ้งให้ทุกท่านทราบ เกี่ยวกับก...

Read more

ประกาศ !! แนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

10-03-2021 Hits:688 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิห...

Read more

สปสช.ไฟเขียวปรับประกาศรองรับเพิ่มเขตสุขภาพใช้บริการ 30 บาททุกที่ในเครือข่ายปฐมภูมิ

08-03-2021 Hits:11439 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

{loadmoduleid 108}    

Read more

หน้าหลัก

08-03-2021 Hits:707 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

{loadmoduleid 108}

Read more

กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด กระเจี๊ยบแดง

08-03-2021 Hits:679 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด กระเจี๊ยบแดง   ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hibiscus sabdariffa  L. ชื่อสามัญ : Jamaican Sorel, Roselle วงศ์ :  Malvaceae ชื่ออื่น : กระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบเปรี้ย  ผักเก็งเค็ง  ส้...

Read more

สาธารณสุข ยัน ไทยสั่งซื้อวัคซีนโควิดคนละตัวกับนอร์เวย์

08-03-2021 Hits:779 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

สาธารณสุข ยัน ไทยสั่งซื้อวัคซีนโควิดคนละตัวกับนอร์เวย์  กระทรวงสาธารณสุข ชี้กรณีนอร์เวย์เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ โมเดอร์นา ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประ...

Read more

สธ. ปลดล็อก ปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น แต่ห้ามใช้เสพ ผิดกฎหมาย

08-03-2021 Hits:694 ข่าวสาร สุนทร ดอนเขื่อนโสม - avatar สุนทร ดอนเขื่อนโสม

สธ. ปลดล็อก ปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น แต่ห้ามใช้เสพ ผิดกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ประชาชนปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น แต่ต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนทำสัญญากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา...

Read more

 

 

Tabs Menu

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. บทความ
  4. กิจกรรม

Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

posttoday.com
next
prev